Skolsnack

Skolsnack granskar skolan ur ett lättsamt men seriöst perspektiv med hjälp av spännande gäster och experter.

Skolsnack Intervju med Leif Edvinsson

February 26th, 2016

Vi möter Leif Edvinsson som utsågs till årets hjärna för en tid sedan och som ägnat hela sitt liv åt intellektuellt kapital och hur vi tar vara på värdet av det totala värdet av de vi är och det vi exempelvis jobbar i och med. Vi pratar också om human-, struktur- och relationskapital, kopplat till svensk förmåga i sammanhanget flyktingmottagning, att vi inte ser möjligheterna med alla nyanlända sett ur ett kunskapsperspektiv. Samtalet handlar också om att genom kaosmatematik och ickelinjärt tänkande förbereda barn för framtiden. Vi får dessutom lära oss att vi vid 42 års ålder är som minst smarta, det vi kallar mellanchefsproblematik. 


Programledare: Fredrik Svensson
Gäst: Leif Edvinsson

 


00:0000:00